ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 25 trang 87 SBT Sinh học 6

Giải bài 25 tr 87 sách BT Sinh lớp 6

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở ..................; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

A. cấu tạo của hoa.

B. cấu tạo của lá.

C. số lá mầm của phôi.

D. bộ phận chứa chất dinh dưỡng dự trữ ở phôi. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

 
 

Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

Hai lớp này phân biệt với nhau chủ yếu ở số lá mầm của phôi; ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân.

⇒ Đáp án: C 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 87 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1