YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 98 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 tr 98 sách BT Sinh lớp 6

  • Đa dạng của thực vật là gì?
  • Thế nào là thực vật quý hiếm? 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Đa dạng của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thê của loài và môi trường sống của chúng.
  • Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do khai thác quá mức. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 98 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON