YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 49 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật giúp các em học sinh phát biểu được sự đa dạng của thực vật là gì; Sự đa dạng của môi trường sống; Giải thích được sự khai thác quá mức dẫn đến tàn phá và suy giảm đa dạng sinh vật: Nguyên nhân, hậu quả, biện pháp bảo vệ.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF