YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 95 SBT Sinh học 6

Giải bài 1 tr 95 sách BT Sinh lớp 6

Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Vẽ sơ đồ trao đổi khí

  • Nhờ quá trình quang hợp, thực vật hút khí cacbônic, nhả khí ôxi nên có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 95 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON