YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 99 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 tr 99 sách BT Sinh lớp 6

Có thể dùng biện pháp sinh học nào đế góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí? Vỉ sao?

A. Cần phải trồng nhiều cây xanh vì lá cây có tác dụng ngăn bụi.

B. Cần phải trồng nhiều cây có chất tiết có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.

C. Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

D. Cả A, B và C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Có thể dùng biện pháp sinh học nào đế góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường không khí vì:

  • Cần phải trồng nhiều cây xanh vì lá cây có tác dụng ngăn bụi.
  • Cần phải trồng nhiều cây có chất tiết có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh.
  • Tán lá cây có tác dụng giảm nhiệt độ môi trường khi trời nắng.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 99 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON