YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 46 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu giúp các em học sinh hiểu được vai trò của thực vật đối với tự nhiên, xác định được ý thức và trách nhiệm và trách nhiệm bảo vệ thực vật, thể hiện bằng hành động cụ thể hàng ngày (như không phá hoại cây cối, tham gia trồng và chăm sóc cây cối ở gia đình, nhà trường và địa phương) phù hợp với lứa tuổi.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON