YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 88 sách GK Sinh lớp 6

Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
STT Tên cây Sinh sản bằng thân bò Sinh sản bằng lá
1 Rau má +  
2 Cây thuốc bỏng   -
3 Cây rau diếp +  

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 88 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1