YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 26 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên giúp các em học sinh nêu được khái niệm sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, điều kiện: nơi ẩm. Tìm được một số VD về các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. Nắm được các biện pháp tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng và giải thích cơ sở khoa học của những biện pháp đó.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF