ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 31 sách GK Sinh lớp 6

Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1      
2      
...      
YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1 Cây lúa   +
2 Cây ngô   +
3 Cây mít +  
4 Cây cam +  
5 Cây dừa   +

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 31 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1