YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 22 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 22 sách BT Sinh lớp 7

Làm cho rễ dài ra là chức năng của

A. miền sinh trưởng.

B. miền hút.

C. miền chóp rễ.

D. miền trưởng thành. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Làm cho rễ dài ra là chức năng của miền sinh trưởng.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
 • jung kook

  Vì sao bộ rễ cây ăn sâu

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây ?

  A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.

  B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.

  C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.

  D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

  Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

  A. 2 loại B. 3 loại

  C. 4 loại D. 5 loại

  Câu 3. Cây nào dưới đây có rễ cọc ?

  A. Rau dền B. Hành hoa

  C. Lúa D. Chuối

  Câu 4. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm ?

  1. Bưởi

  2. Diếp cá

  3. Dừa

  4. Ngô

  5. Bằng lăng

  A. 3 B. 1

  C. 2 D. 4

  Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ ?

  A. Tỏi và rau ngót

  B. Bèo tấm và tre

  C. Mít và riềng

  D. Mía và chanh

  Câu 6. Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại ?

  A. Bèo cái

  B. Bèo Nhật Bản

  C. Bèo tấm

  D. Đậu xanh

  Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

  A. 3 miền B. 4 miền

  C. 2 miền D. 5 miền

  Câu 8. Cây nào dưới đây có rễ phụ ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Si

  C. Trầu không

  D. Ngô

  Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

  A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

  B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

  C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

  D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

  Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

  A. Hấp thụ nước và muối khoáng

  B. Che chở cho đầu rễ

  C. Dẫn truyền

  D. Làm cho rễ dài ra

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Câu 1. Rễ cọc có đặc điểm nào sau đây ?

  A. Bao gồm nhiều rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm ngược lên trên mặt đất.

  B. Bao gồm một rễ cái lớn, từ rễ cái mọc ra nhiều rễ con đâm xiên xuống mặt đất.

  C. Bao gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành chùm.

  D. Bao gồm nhiều rễ con mọc nối tiếp nhau tạo thành chuỗi.

  Câu 2. Rễ thực vật được phân chia làm mấy loại chính ?

  A. 2 loại B. 3 loại

  C. 4 loại D. 5 loại

  Câu 3. Cây nào dưới đây có rễ cọc ?

  A. Rau dền B. Hành hoa

  C. Lúa D. Chuối

  Câu 4. Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây có rễ chùm ?

  1. Bưởi

  2. Diếp cá

  3. Dừa

  4. Ngô

  5. Bằng lăng

  A. 3

  B. 1

  C. 2

  D. 4

  Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng dạng rễ ?

  A. Tỏi và rau ngót

  B. Bèo tấm và tre

  C. Mít và riềng

  D. Mía và chanh

  Câu 6. Cây nào dưới đây có cấu tạo cấu tạo rễ có nhiều sai khác với những cây còn lại ?

  A. Bèo cái

  B. Bèo Nhật Bản

  C. Bèo tấm

  D. Đậu xanh

  Câu 7. Người ta phân chia phần rễ cây mọc trong đất thành mấy miền chính ?

  A. 3 miền B. 4 miền

  C. 2 miền D. 5 miền

  Câu 8. Cây nào dưới đây có rễ phụ ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Si

  C. Trầu không

  D. Ngô

  Câu 9. Theo chiều từ rễ lên thân, các miền của rễ được sắp xếp theo trình tự như thế nào ?

  A. Miền chóp rễ, miền sinh trưởng, miền hút, miền trưởng thành.

  B. Miền sinh trưởng, miền chóp rễ, miền hút, miền trưởng thành.

  C. Miền chóp rễ, miền hút, miền sinh trưởng, miền trưởng thành.

  D. Miền hút, miền chóp rễ, miền trưởng thành, miền sinh trưởng.

  Câu 10. Trong cấu tạo của rễ, miền trưởng thành đảm nhiệm chức năng gì ?

  A. Hấp thụ nước và muối khoáng

  B. Che chở cho đầu rễ

  C. Dẫn truyền

  D. Làm cho rễ dài ra

  Câu 11. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

  A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

  B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.v

  C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

  D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

  Câu 12. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

  A. tế bào thịt vỏ.

  B. tế bào biểu bì.

  C. tế bào kèm.

  D. quản bào.

  Câu 13. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ ?

  A. Nhân

  B. Vách tế bào

  C. Không bào

  D. Lục lạp

  Câu 14. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

  B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

  C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

  D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

  Câu 15. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

  A. Ruột B. Bó mạch

  C. Biểu bì D. Thịt vỏ

  Câu 16. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

  A. Biểu bì và ruột

  B. Thịt vỏ và bó mạch

  C. Ruột và bó mạch

  D. Mạch rây và mạch gỗ

  Câu 17. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây ?

  A. Hút nước và muối khoáng

  B. Vận chuyển các chất lên thân

  C. Tăng trưởng về chiều dài

  D. Hô hấp

  Câu 18. Cây trồng nào dưới đây cần nhiều phân đạm hơn những cây còn lại ?

  A. Củ đậu B. Khoai lang

  C. Cà rốt D. Rau ngót

  Câu 19. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được ...(1)... hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần ...(2)... tới ...(3)....

  A. (1) : lông hút ; (2) : mạch rây ; (3) : mạch gỗ

  B. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch gỗ

  C. (1) : miền chóp rễ ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

  D. (1) : lông hút ; (2) : thịt vỏ ; (3) : mạch rây

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Câu 1. Cây nào dưới đây không có rễ thở ?

  A. Bần B. Bụt mọc

  C. Si D. Mắm

  Câu 2. Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Vạn niên thanh

  C. Trầu không

  D. Hồ tiêu

  Câu 3. Cây nào dưới đây không có rễ củ ?

  A. Khoai lang B. Khoai tây

  C. Cà rốt D. Củ đậu

  Câu 4. Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút ?

  A. Tầm gửi, tơ hồng

  B. Mồng tơi, kinh giới

  C. Trầu không, mã đề

  D. Mía, dong ta

  Câu 5. Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ ?

  A. Gừng B. Chuối

  C. Sắn D. Bưởi

  Câu 6. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng ?

  1. Lúa

  2. Sú

  3. Vạn niên thanh

  4. Dương xỉ

  5. Su hào

  6. Khoai lang

  A. 5 B. 3

  C. 2 D. 4

  Câu 7. Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào ?

  A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả

  B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

  C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả

  D. Khi quả đã già

  Câu 8. Loại rễ biến dạng nào có vai trò giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao ?

  A. Giác mút B. Rễ củ

  C. Rễ thở D. Rễ móc

  Câu 9. Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ ?

  A. Củ đậu

  B. Củ khoai lang

  C. Củ lạc

  D. Củ cà rốt

  Câu 10. Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất ?

  A. Rễ củ B. Rễ móc

  C. Giác mút D. Rễ thở

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1: Nhóm gồm các cây có rễ cọc là:

  A.cây nhãn, cây bàng, cây lúa

  B. cây ngô, cây cau, cây lúa

  C. cây bàng, cây ổi, câu rau ngót

  D. cây rau muống, cây rau ngót, cây khoai lang

  Câu 2: Nhóm gồm các vật sống là:

  A.con gà, thỏ, xe máy

  B. quạt trần, cây bàng, con thỏ

  C. cỏ gà, cây bàng, con chó

  D. hòn đá, con mèo

  Câu 3: Ở thực vật có hai loại rễ chính là:

  A.rễ cọc, rễ củ

  B. rễ móc, giác mút

  C. rễ chùm, rễ thở

  D. rễ cọc, rễ chùm

  Câu 4: Nhóm nào sau đây gồm những cây có rễ chùm:

  A.cây lúa, cây ngô, cây cau

  B. cây lúa, cây rau ngót

  C. cây ngô, cây nhãn, cây xoài

  D. cây hành, cây chanh

  Câu 5: Rễ hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan được là do miền nào sau đây?

  A.miền tăng trưởng B miền hút

  C. miền chúp rễ D. miền bần

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  HELP ME

  Câu 1: Rễ gồm có mấy miền? Nêu chức năng của từng miền.

  Câu 2: Có phải tất cả các cây đều có miền hút không, vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  cây sả là cây rễ cọc hay cây rễ chùm

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hằng

  Hãy kể tên 5 loại cây thuộc loại rễ chùm,5 loại cây thuộc loại rễ cọc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Câu 1) Có mấy loại rễ chính ? Nêu đặc điểm từng loại và cho ví dụ ?

  Câu 2) Thân gồm những bộ phận nào ? Kể tên các loại thân, cho ví dụ ?

  Câu 3) Có những loại thân biến dạng nào, cho ví dụ ? Chức năng của chúng đối với cây ?

  Câu 4) Thân dài ra do đâu ? Giải thích những hiện tượng trong thực tế ?

  Câu 5) Quang hợp là gì ? Viết sơ đồ quang hợp ? Các điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ?

  Câu 6) Hô hấp là gì ? Viết sơ đồ hô hấp ? So sánh hô hấp với quang hợp ?

  Câu 7) Mỗi em có thể làm gì để tham gia và bảo vệ phát triển cây xanh ở địa phương ?

  Câu 8) Tại sao nói sự thoát hơi nước qua các lỗ khí có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống của cây ?

  MỌI NGƯỜI GIẢI HẾT CHO MÌNH NHA ! MÌNH GẦN THI RỒI !!

  MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC NHA ! :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1.kể tên một số lương thực mà em biết
  2.tại sao phải thu họah các cây rễ cũ trước khi ra hoa tạo quẩ
  3.rễ cây mọc trong đất có mấy miền? nêu chức năng của mỗi miền
  4. so sánh cấu tạo trong của rễ và thân non? tại sao người ta bấm ngọn. tỉa cành trước khi ra hoa tạo quả
  5.phân biệt phần sinh tử và phần sinh trụ. nêu đặc điểm cấu tạo của chức năng thành phần của tế bào
  6.hãy trình bày chức năng của mạch ray và mạch gỗ?
  7.cây sương rồng có những đặc điểm nào?
  8. thân cây gồm những bộ phận chính nào? có nhưng loại thân biến dạng nào ? lấy VD
  9. có mấy loại rễ chính, cho biết đặc điểm của từng loại? hãy kể tên và cho biết chức năng từng loại rễ biến dạng
  10. hãy giải thích vì sao thân cây dài ra và to ra
  ....mọi người giải hộ mình với ạ yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  có bao nhiêu miền rễ , nêu đặc điểm và chức năng của mỗi miền?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  7/ Nêu vai trò từng miền của rễ.

  8/ Thân gồm những bộ phận nào? Chức năng của chồi nánh là gì?

  9/ So sánh sự giống nhau và khác nhau của chồi hoa và chồi lá.

  10/ Thân cây dài ra do đâu? Cho ví dụ một số ứng dụng và giải thích.

  11/ Cấu tạo trong của thân non gồm những bộ phận nào?

  12/ So sánh cấu tạo của thân non và rễ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cây xoài rễ gì?

  bởi Bánh Mì 12/10/2018

  Cây xoài rễ gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON