YOMEDIA
UREKA

Bài tập 9 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 tr 23 sách BT Sinh lớp 6

Miền hút là miền quan trọng của rễ vì miền hút có

A. mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

B. mạch rây vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cơ thể.

C. các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

D. thịt vỏ vận chuyển chất hữu cơ từ lông hút vào trụ giữa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Miền hút là miền quan trọng của rễ vì miền hút có các lông hút có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 23 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON