ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1-TN trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 1-TN tr 21 sách BT Sinh lớp 7

Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ chùm?

A. Cây mía, cây ổi, cây na.

B. Cây hành, cây lứa, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây cải, cây cau.

D. Cây tỏi, cây cà chua, cây ớt. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Rễ chùm: gồm nhiều rễ gần bằng nhau, mọc toả từ gốc thân thành một chùm.
  • Nhóm cây gồm toàn những cây có rễ chùm: Cây hành, cây lứa, cây ngô.

⇒ Đáp án: B 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 21 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1