ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 8 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 tr 23 sách BT Sinh lớp 6

Chức năng của miền hút là

A. dẫn truyền.

B. làm cho rễ dài ra.

C. che chở cho đầu rễ.

D. hấp thụ nước và muối khoáng. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Chức năng của miền hút là hấp thụ nước và muối khoáng.

⇒ Đáp án: D 

 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 23 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1