YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 22 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 tr 22 sách BT Sinh lớp 6

Chức năng của miền chóp rễ là

A. dẫn truyền.

B. hấp thụ nước và muối khoáng.

C. làm cho rễ dài ra.

D. che chở cho mô phân sinh đầu rễ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Chức năng của miền chóp rễ là che chở cho mô phân sinh đầu rễ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 22 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON