YOMEDIA

Hỏi đáp về Liên kết gen và hoán vị gen - Sinh học 12

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Sinh học 12 Bài 11 Liên kết gen và hoán vị gen từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các em có thể đặt câu hỏi để cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (270 câu):

NONE
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 6 năm

  Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự :

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Hoai Hoai Cách đây 6 năm

  Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 6 năm

  Thế nào là nhóm gen liên kết?

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 6 năm

  Nhận định nào sau đây không đúng với điều kiện xảy ra hoán vị gen?

  15/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 6 năm

  Hoán vị gen thường có tần số nhỏ hơn 50% vì :

  14/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 6 năm

  C. nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội của loài. D. giao tử của loài. Bằng chứng của sự liên kết gen là :

  15/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha Cách đây 6 năm

  Ở các loài sinh vật lưỡng bội, số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số :

  15/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 6 năm

  Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

  24/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cách đây 6 năm

  Xét sự di truyền 2 cặp tính trạng kích thước thân và hình dạng hoa, người ta cho lai giữa bố mẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, đời F1 đòng loạt cây thân cao hoa dạng kép. Cho F1 tự thụ phấn thu được đời F2 phân li

  332 cây thân cao, hoa dạng kép

  112 cây thân thấp, hoa dạng kép

  148 cây thân thấp, hoa dạng đơn

  Biết tính  trạng hình dạng hoa được điều khiển bởi một cặp alen

  1. giải thích đặc điểm di truyền của tính trạng trên 

  2 Xác định kiểu gen của P và F1

  3 Lai phân tích F1, kết quả sẽ như thế nào

  15/07/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bạch Huy Cách đây 6 năm

  trả lời giúp em 

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với a thân thấp. Gen B quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với b hoa trắng.Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng nằm trên cùng nhóm gen liên kết. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều diễn ra bình thường và hoán vị gen xảy ra ở 2 giới. Phép lai P (thân cao,hoa đỏ) x ( thân thấp, hoa trắng), F1 thu được 100% thân cao, hoa đỏ.Cho F1 lai phân tích đời con Fa thu được 40% cây thân thấp, hoa trắng. Đem F1 tự thụ phấn được F2. Cho các kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen Ab/aB chiếm tỷ lệ 8%. (2) F2 gồm 4 kiểu hình trong đó cây thân thấp, hoa trắng chiếm 16%. (3) Ở F2 tỷ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp là 50%. (4) Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F2 chiếm 66%. (5) Tần số HVG là 20%. (6) Số kiểu gen ở F2 là 7. Có bao nhiêu kết luận đúng

  15/06/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thùy Linh Cách đây 7 năm

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng; alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Tính theo lí tuyết, phép lai (P) AB/ab DE/de x AB/ab DE/de trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị giữa các alen B và b với tần số 20%, giua elen E và e với tần số 40%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quá độ, tròn chiếm tỉ lệ:

  A. 30.25%    B. 56.25%    C. 18.75%    D. 38.94%

  23/12/2017 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Như Hằng Cách đây 7 năm

  Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa:

  A. CUng cấp nguyên liệu cho tiền hóa

  B. Giúp thiết lập bản đồ di truyền

  C. hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp 

  D.làm tăng tính đa dạng loài

  21/12/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Mai Cách đây 7 năm

  Một loài động vật, biết rằng tính trạng màu thân và màu mắt do một cặp gen quy định. Cho con đực TĐ-MT t.c lai với con cái TX-MĐ t.c đc F1 đồng loạt TX-MĐ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái TX-MĐ; 20% con đực TX-MĐ; 20% con đực TĐ-MT; 5% con đực TX- MT; 5% con đực TĐ-MĐ. Tính tần số hoán vị gen.

  27/10/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Ánh Cách đây 7 năm

  Ở ruồi giấm, cho P: AB/ab x AB/ab. Xác định tỉ lệ kiểu hình mang một tính trội ở đời con khi tần số hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái là 40% 

  24/10/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bacarro Philip Cách đây 7 năm

  GIÚP VỚI Ạ !!!

  Cho (P): \(\frac{AbD}{aBd} x \frac{AbD}{aBd}\) . Biết không có đột biến xảy ra, có xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận đúng với thế hệ F1?

  (1) có tối đa 27 KG về 3 locut trên

  (2) có tối đa 8 loại KG đồng hợp về cả 3 loại locut trên

  (3) có tối đa 12 loại KG dị hợp về 1 trong 3 locut trên

  (4) có tối đa 4 loại KG dị hợp về 3 locut trên

  30/05/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 8 năm

  Em chào mọi người ạ, cho em hỏi 1 câu liên quan đến chuyên đề đang ôn thi của mình đc ko ạ. Nội dung câu hỏi là 

  Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa tím là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng; gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số 20% ; giữa gen E và e với tần số 40%.

  Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai \(\frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\frac{{DE}}{{de}}\)  loại kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài, màu đỏ chiếm tỉ lệ là:

  A. 18,75%.

  B. 30,25%.

  C. 1,44%.

  D. 56,25%.

  10/12/2016 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho Cách đây 8 năm

  Một cá thể có kiểu gen \(Aa\frac{{BD}}{{bd}}\) , tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 30%. Tỉ lệ loại giao tử aBD

  A. 7,5%.

  B. 17,5%.

  C. 35%

  D. 15%

  11/12/2016 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 8 năm

  Giúp mình câu hỏi này vs mọi người ơiiii

  Ở phép lai giữa ruồi giấm có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XDXd với ruồi giấm \(\frac{{AB}}{{ab}}\)XDY cho F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là?

  10/12/2016 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 8 năm

  Chào mọi người.

  bài này giúp mình chọn 1 phương pháp giải nhanh và đúng nhất để mình làm bài tập với, thanksss mn nhiều.

  Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài.Trong một phép lai (P) thu được F1 gồm: 25% số cây hoa vàng, quả dài: 50% cây hoa vàng, quả tròn:25% hoa trắng quả tròn. Kiểu gen của (P) có thể là:

  A. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\), các gen liên kết hoàn toàn

  B. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\), hoán vị gen xảy ra ở một bên với tần số 40%

  C. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}\), các gen liên kết hoàn toàn

  D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\),  hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số 20%

  10/12/2016 |    10 Trả lời

  Theo dõi (0)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú Cách đây 8 năm

  Các bạn ơi, mình vô làm bài tập chung đi. Kì thi 2017 có mấy câu tính tần số hoán vị gen lận ak. Mình khởi đâu một bài như sau nè.

  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp này trên một cặp NST tương đồng. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số II. Cho giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm 4%. Biết rằng HVG xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ.

  A. 16,5%  

  B. 66,0%  

  C. 49,5%  

  D. 54%

  11/12/2016 |    8 Trả lời

  Theo dõi (0)
  8
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON