YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Công thức biểu thị sự cố định nitơ tự do là

A. N+ 3H→ 2NH

B. 2NH→ N+ 3H2 

C. 2NH4→ 2O+ 8e− → N+ 4H2

D. glucôzơ + 2N→ axitamin

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Cố định nitơ tự do là sự hình thành nitơ hữu cơ nhờ các điều kiện vật lý.
  • Công thức biểu thị sự cố định Nito tự do là:

N+ 3H→ 2NH

⇒ Đáp án A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF