ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Quá trình cô định nitơ ở các vi khuẩn cô định nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim

A. đêcacboxilaza                                      

B. đêaminaza.

C. nitrôgenaza.                                        

D. perôxiđaza.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 
  • Enzim thường được đặt tên theo cơ chất hay loại phản ứng mà nó xúc tác.
  • Quá trình cố định nito ở các vi khuẩn cố định nito tự do phụ thuộc vào loại enzim nitrogenaza.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1