ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 18 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 18 sách BT Sinh lớp 11

Ở nốt sần của cây họ Đậu, các vi khuẩn cố định nitơ lấy ở cây chủ

A. ôxi                            

B. cacbohiđrat                               

C. nitrat                         

D. prôtêin

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Ở nốt sần cây họ đậu, các vi khuẩn cố định nitơ lấy ở cây chủ cacbohiđrat

⇒ Đáp án đúng: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 18 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1