YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 62 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 62 sách BT Sinh lớp 11

Khi tế bào chết, trì số của điện thế nghỉ sẽ bằng bao nhiêu? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Khi tế bào chết thì chỉ số điện thế nghỉ sẽ bằng 0, do khi tế bào chết màng tế bào mất tính thấm chọn lọc, các ion Na+ K+ ra vào tự do làm mất sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON