YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 154 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên các hooemôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 154 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1