YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 154 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên các hooemôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là juvenin và ecđisơn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 154 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON