ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (104 câu):

 • hà trang Cách đây 5 tháng

  Cho các loại hoocmôn sau:

  ⦁ Testosterone

  ⦁ Ơstrogen

  ⦁ Ecđixơn

  ⦁ Juvenin

  ⦁ GH

  ⦁ FSH

  A. ( 3)       

  B. (3) và (4)

  C. (1), (2) và (4)       

  D. (3), (4), (5) và (6)

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  hai trieu Cách đây 5 tháng

  A. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  B. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

  C. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  D. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sđu biến thành nhộng và bướm

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 5 tháng

  A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

  C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

   

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trung Phung Cách đây 5 tháng

  A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

  B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone

  C. testosterone và ơstrogen

  D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 5 tháng

  A. FSH       

  B. LH

  C. HCG       

  D. Progesteron

   

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 5 tháng

  A. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  B. chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

  C. quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Meo Thi Cách đây 5 tháng

  A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  B. kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng,  phát triển bình thường của cơ thể

  C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trong Duy Cách đây 5 tháng

  A. quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

  C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Phuc Cách đây 5 tháng

  A. tuyến giáp       B. buồng trứng

  C. tuyến yên       D. tinh hoàn

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 5 tháng

  A. yếu tố di truyền       

  B. hoocmôn

  C. thức ăn       

  D. nhiệt độ và ánh sáng

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 5 tháng

  A. yếu tố di truyền       

  B. hoocmôn

  C. thức ăn       

  D. nhiệt độ và ánh sáng

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 5 tháng

  A. tuyến giáp       B. tuyến yên

  C. tinh hoàn       D. buồng trứng

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sơnn Blackk Cách đây 5 tháng

  Giải thích tại sao thiếu hoocmôn Tirôxin động vật không thể hoàn thành chu kỳ sống

  mn giúp vs nhá sắp thi r

  06/05/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 7 tháng

  a. Tiroxin

  b. Estrogen và Testosterone

  c. GH

  d. Tất cả các hoocmôn trên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 7 tháng

  a. Tinh hoàn

  b. Tuyến giáp

  c. Tuyến yên

  d. Buồng trứng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 7 tháng

  a. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  b. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

  c. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  d. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 7 tháng

  a. Nó được tiết ra bởi tuyến yên

  b. Chỉ có tác dụng đối với sự sinh trưởng và phát triển của người mà không có vai trò đối với loài khác

  c. Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp protein

  d. Kích thích sự phát triển của xương

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 7 tháng

  a. Hormone kích thích trứng, hormone tạo thể vàng.

  b. Prôgestêron và Ơstrôgen

  c. Hormone kích dục nhau thai Prôgestêron

  d. Hormone kích nang trứng Ơstrôgen

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 7 tháng

  a. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

  b. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

  c. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ

  d. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 7 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến yên

  c. Tinh hoàn

  d. Buồng trứng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 7 tháng

  Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể
  Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
  Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 7 tháng

  I. Trẻ mới sinh thiếu tiroxin sẽ dẫn tới chậm phát triển trí tuệ (đần độn).

  II. Chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém.

  III. Vàng da kéo dài, nước tiểu, mồ hôi có màu vàng.

  IV. Không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thử cấp.

  a. I; II

  b.  III; IV

  c. II; III

  d. IV; I

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 7 tháng

  a. Bướu cổ kèm trí tuệ suy giảm

  b. Chậm lớn, thân nhiệt thấp, nhịp tim chậm

  c. Bướu cổ,mắt lồi, run chân tay

  d. Chi ngắn (thấp, lùn) kèm theo đần độn và phù nề

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 7 tháng

  a. Nòng nọc không lớn lên được

  b. Nòng nọc không hình thành đuôi

  c. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành ếch được

  d. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã có hình dạng của ếch

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 7 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến yên

  c. Tinh hoàn

  d. Buồng trứng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)