ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (94 câu):

 • Goc pho Cách đây 2 tháng

  a. Tiroxin

  b. Estrogen và Testosterone

  c. GH

  d. Tất cả các hoocmôn trên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 tháng

  a. Tinh hoàn

  b. Tuyến giáp

  c. Tuyến yên

  d. Buồng trứng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 tháng

  a. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  b. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

  c. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  d. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 tháng

  a. Nó được tiết ra bởi tuyến yên

  b. Chỉ có tác dụng đối với sự sinh trưởng và phát triển của người mà không có vai trò đối với loài khác

  c. Tác động chủ yếu vào quá trình tổng hợp protein

  d. Kích thích sự phát triển của xương

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 2 tháng

  a. Hormone kích thích trứng, hormone tạo thể vàng.

  b. Prôgestêron và Ơstrôgen

  c. Hormone kích dục nhau thai Prôgestêron

  d. Hormone kích nang trứng Ơstrôgen

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 2 tháng

  a. Chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém

  b. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển

  c. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ

  d. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 2 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến yên

  c. Tinh hoàn

  d. Buồng trứng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 2 tháng

  Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể
  Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
  Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 tháng

  I. Trẻ mới sinh thiếu tiroxin sẽ dẫn tới chậm phát triển trí tuệ (đần độn).

  II. Chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém.

  III. Vàng da kéo dài, nước tiểu, mồ hôi có màu vàng.

  IV. Không hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thử cấp.

  a. I; II

  b.  III; IV

  c. II; III

  d. IV; I

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 2 tháng

  a. Bướu cổ kèm trí tuệ suy giảm

  b. Chậm lớn, thân nhiệt thấp, nhịp tim chậm

  c. Bướu cổ,mắt lồi, run chân tay

  d. Chi ngắn (thấp, lùn) kèm theo đần độn và phù nề

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 tháng

  a. Nòng nọc không lớn lên được

  b. Nòng nọc không hình thành đuôi

  c. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành ếch được

  d. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã có hình dạng của ếch

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho Cách đây 2 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến yên

  c. Tinh hoàn

  d. Buồng trứng

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 tháng

  a. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  b. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.

  c. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.

  d. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang Cách đây 2 tháng

  a. Ngăn chúng không đi theo con mái nhà hàng xóm

  b. Không cho chúng đạp mái để gà mái đẻ nhiều trứng hơn

  c. Giảm tiêu tốn thức ăn cho chúng

  d. Làm cho chúng lớn nhanh và mập lên

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 2 tháng

  a. Tuyến giáp.

  b. Buồng trứng.

  c. Tuyến yên.

  d. Tinh hoàn.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 2 tháng

  a. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  b. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  c. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  d. Kích thích chuyển hoá ở tế bào sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến trước ngực.

  c. Tuyến yên.

  d. Thể allata.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồng Hạnh Cách đây 2 tháng

  a. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  b. Gây ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm.

  c. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

  d. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 tháng

  a. Tuyến giáp

  b. Tuyến trước ngực

  c. Tuyến yên.

  d. Thể allata.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 2 tháng

  a. Gây lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  b. Gây lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

  c.  Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  d. Ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 tháng

  a. Kéo dài giai đoạn ấu trùng

  b. Rút ngắn giai đoạn ấu trùng và nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nhộng

  c. Không thể biến đổi nhộng thành ong

  d. Rút ngắn giai đoạn nhộng

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 2 tháng

  a. Giai đoạn phôi thai

  b. Giai đoạn sơ sinh

  c. Giai đoạn sau sơ sinh.

  d. Giai đoạn trưởng thành.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 2 tháng

  a. Yếu tố di truyền, các hooc môn.

  b. Yếu tố thức ăn, di truyền, giới.

  c. Yếu tố di truyền, nhiệt độ, thức ăn.

  d. Các hooc môn, ánh sáng, nhiệt độ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 2 tháng

  a. tiroxin và GH

  b. GH và estrogen

  c. tiroxin và testosterone

  d. estrogen và testosterone

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 tháng

  a. tuyến cận giáp

  b. tuyến giáp

  c. buồng trứng hoặc tinh trùng

  d. tuyến yên

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1