Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 38 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Người bé nhỏ hoặc khổng lồ
  • B. Chậm lớn hoặc ngừng lớn,  trí tuệ kém
  • C. Các đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
  • D. Các đặc điểm sinh dục nam kém phát triển
  • A. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
  • B. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể
  • C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
  • D. Kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
  • A. Tuyến giáp
  • B. Buồng trứng
  • C. Tuyến yên
  • D. Tinh hoàn
  • A. Chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể
  • B. Quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể
  • C. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực
  • D. Sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái
  • A.

   Tuyến giáp

  • B. Tuyến yên
  • C.

   Tinh hoàn

  • D. Buồng trứng