YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 154 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  Cho các loại hoocmôn sau:

  ⦁ Testosterone

  ⦁ Ơstrogen

  ⦁ Ecđixơn

  ⦁ Juvenin

  ⦁ GH

  ⦁ FSH

  A. ( 3)       

  B. (3) và (4)

  C. (1), (2) và (4)       

  D. (3), (4), (5) và (6)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Juvenin gây

  bởi hai trieu 06/05/2021

  A. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  B. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

  C. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  D. ức chế sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sđu biến thành nhộng và bướm

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  A. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  B. ức chế Sự lột xác của sâu bướm, kìm hãm sâu biến thành nhộng và bướm

  C. lột xác của sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm

  D. lột xác của sâu bướm, ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trung Phung

  A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

  B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone

  C. testosterone và ơstrogen

  D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  A. FSH       

  B. LH

  C. HCG       

  D. Progesteron

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  A. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  B. chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể

  C. quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Meo Thi

  A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó Kích thích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào,  vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  B. kích thích chuyển hóa ở tế bào và sinh trưởng,  phát triển bình thường của cơ thể

  C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  D. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trong Duy

  A. quá trình sinh tổng hợp protein,  do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể

  B. chuyển hóa ở tế bào,  kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

  C. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

  D. sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON