YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 154 sách GK Sinh lớp 11

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là: tirôxin, testosterôn, ơstrôgen.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 154 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF