AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng động sinh trưởng là?

  • A. Hình thức phản ứng của cây trước các tác nhân kích thích không định hướng. 
  • B. Sự vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía đối diện nhau của cơ quan có cấu trúc hình dẹt gây nên. 
  • C. Sự vận động khi có tác nhân kích thích. 
  • D. Thay đổi trạng thái sinh lí - sinh hoá của cây khi có kích thích. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>