AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng động khác với hướng động ở đặc điểm cơ bản nào?

  • A. Không liên quan tới sự phân chia tế bào. 
  • B. Tác nhân kích thích không định hướng. 
  • C. Có nhiều tác nhân kích thích. 
  • D. Có sự vận động vô hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>