ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ thể chỉ cần các nguyên tố vi lượng với một hàm lượng rất nhỏ là vì

  • A. phần lớn nguyên tố vi lượng đã có trong các hợp chất của tế bào.
  • B. chức năng chính cùa nguyên tô vi lượng là hoạt hoá các enzym
  • C. nguyên tố vi lượng đóng vai trò thứ yếu đối với cơ thể.
  • D. nguyên tố vi lượng chi cần cho một vài giai đoạn sinh trưởng nhát định cùa cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các nguyên tổ vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đổi với thực vật vì chức năng chính của chúng là hoạt hoá các enzym nên chỉ cần một lượng rất nhỏ so với các nguyên tố đa lượng khác, ==> Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON