ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống không có đặc điểm nào sau đây? 

  • A. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sóng của cơ thể
  • B. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng
  • C. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzim trong tế bào 
  • D. Là những nguyên tố có trong tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyên tố vi lượng trong cơ thể sống cần cho tất cả các quá trình sống của thực vật chứ không chỉ ở giai đoạn sinh trưởng.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON