YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 34 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 34 sách GK Sinh lớp 10

Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn:

Một số loại vi khuẩn còn có các cấu trúc được gọi là roi (tiên mao) và lông (nhung mao). Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển. Một số vi khuẩn gây bệnh ở người thì lông giúp chúng bám được vào bề mặt tế bào người.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 34 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • A La
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach dang
  1. thành tế bào, màng sinh chất, nhân.
  2. thành tế bào, tế bào chất, nhân.
  3. màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân.
  4. màng tế bào, chất tế bào, vùng nhân.
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Anh Trần

  I. Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh và đã xuất hiện 1 số bào quan có màng bao bọc. 

  II. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng duy nhất.

  III. Tỉ lệ diện tích bề mặt trên thể tích càng lớn, quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường càng chậm.

  IV. Thiếu plasmid, tế bào nhân sơ vẫn có thể sinh trưởng bình thường.

  A. 1

  B. 3

  C. 2

  D. 4 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1