YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 121 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 121 sách GK Sinh lớp 10

HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Ba con đường lây nhiễm HIV:

  • Qua đường máu: truyền máu, tiêm chích, xăm mình, ghép tạng...
  • Qua đường tình dục.
  • Do Mẹ bị nhiễm HIV truyền cho con qua bào thai hoặc sữa mẹ.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 121 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 4 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 5 trang 121 SGK Sinh học 10

Bài tập 8 trang 171 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 172 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 172 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 174 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 174 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 175 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 183 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 183 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 184 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 185 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 187 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 6 trang 151 SGK Sinh học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON