ADMICRO
VIDEO

Bài tập 34 trang 187 SBT Sinh học 10

Giải bài 34 tr 187 sách BT Sinh lớp 10

Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là

A. Viroit.

B. Virut.

C. Phagơ.

D. HIV. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

Tác nhân gây nhiễm có kích thước nhỏ nhất chứa axit nuclêic là Viroit. 

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 187 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON