ADMICRO
VIDEO

Bài tập 24 trang 186 SBT Sinh học 10

Giải bài 24 tr 186 sách BT Sinh lớp 10

Enzim nào sau đây là enzim phiên mã ngược ở HIV?

A. ARN-pôlimeraza phụ thuộc ADN.

B. ARN-pôlimeraza phụ thuộc ARN.

C. ADN-pôlimeraza phụ thuộc ARN.

D. ADN-pôlimeraza phụ thuộc ADN. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

ADN-pôlimeraza phụ thuộc ARN là enzim phiên mã ngược ở HIV.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 186 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON