ADMICRO
VIDEO

Bài tập 30 trang 187 SBT Sinh học 10

Giải bài 30 tr 187 sách BT Sinh lớp 10

Điều nào sau đây là đúng khi nói về prion?

A. Bị enzim phân giải ADN phá huỷ.

B. Bị enzim phân giải ARN phá huỷ.

C. Bị prôtêaza phá huỷ.

D. Không bị enzim nào trên đây phá huỷ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

Prion bị prôtêaza phá huỷ.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 187 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON