ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 30 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 30 về Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. hấp phụ -  xâm nhập - lắp ráp - sinh tổng hợp - phóng thích.
  • B. hấp phụ -  xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích - lắp ráp.
  • C. hấp phụ - lắp ráp -  xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích.
  • D. hấp phụ-  xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp-  phóng thích.
  • A. lắp axit nucleic vào protein vỏ.
  • B. bơm axit nucleic vào chất tế bào.
  • C. đưa cả nucleocapsit vào chất tế bào.
  • D. virut nhân lên và phá vỡ tế bào.
   
   
  • A. virut nhân lên và phá tan tế bào.
  • B. ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường.
  • C. virut sử dụng enzim và nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic và nguyên liệu của riêng mình.
  • D. lắp axit nucleic vào protein vỏ.
  • A. hồng cầu.
  • B. cơ.
  • C. thần kinh.
  • D. limphôT.
  • A. nước tiểu, mồ hôi.
  • B. máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo.
  • C. đờm, mồ hôi.
  • D. nước tiểu, đờm, mồ hôi.
 • Câu 6:

  Một chu trình nhân lên cùa virut gồm mấy giai đoạn cơ bản?

  • A. 3 giai đoạn
  • B. 5 giai đoạn
  • C. 4 giai đoạn
  • D. 6 giai đoạn
 • Câu 7:

  Ở các nước Pháp, Bỉ. Mỳ có tới 1% số dân không bị nhiễm HIV cho dù họ tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh. Nguyên nhân chính là do:

  • A. Họ không mẫn cảm với HIV
  • B. Họ có gen đề kháng HIV
  • C. Họ không có đông thụ thể CD4 và CCR- 5 đặc hiệu với prôtêin bề mặt của HIV
  • D. Họ có sức đề kháng cao, biết cách phòng tránh.
 • Câu 8:

  Virut HIV tấn công vào loại tế bào nào sau đây?

  • A. Hồng cầu.
  • B. Tiểu cầu.
  • C. Cơ. 
  • D. Bạch cầu.
 • Câu 9:

  Virut HIV xâm nhập vào tế bào chu bàng cách nào sau đây?

  • A. Chọc thủng màng tế bào chủ tiêm axit nuclêic vào tế bào.
  • B. Nhập bào.
  • C. Dung hợp trực tiếp.
  • D. Phá vỡ một phần màng tế bào chủ gắn vỏ ngoài của virut vào màng tế bào chủ 
 • Câu 10:

  Thụ thể CD4 là thụ thể của virut HIV. Nếu đưa hồng cầu có thụ thề CD4 vào bệnh nhân HIV thì điều gì sau đây sẽ xảy ra?

  • A. Bệnh nhân sẽ thiếu máu nghiêm trọng vì HIV sẽ phá hủy hồng cầu.
  • B. Bệnh của bệnh nhân sẽ không tiến triển thêm vì HIV sẽ không nhân lên được trong hồng cầu.
  • C. HIV sẽ xâm nhập được nhưng không nhân lên được trong hồng cầu có thụ thể CD4.
  • D. Bệnh nhân sẽ thiếu máu nghiêm trọng vì bạch cầu sẽ tiêu diệt các hồng cầu chứa HIV.
 

 

YOMEDIA
1=>1