YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 Vật liệu và dụng cụ cắt may

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 về Vật liệu và dụng cụ cắt may online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
   
   
  • A. Khóa kéo
  • B. Chỉ
  • C. Thước dây
  • D. Dây chun
  • A. Kéo bấm
  • B. Dụng cụ xâu kim
  • C. Phấn may
  • D. Thước gỗ
  • A. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu trang trí, vật liệu gài
  • B. Vật liệu liên kết, vật liệu dựng, vật liệu trang trí, vật liệu gài
  • C. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu sang dấu, vật liệu gài
  • D. Vật liệu liên kết, vật liệu khâu tay, vật liệu sang dấu, vật liệu dựng
 

 

YOMEDIA
1=>1