ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 Bản vẽ cắt may

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 về Bản vẽ cắt may online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Thể hiện chủ yếu về mặt mĩ thuật và hình dáng chung của kiểu mốt may mặc qua các tư thế và cử động của người
  • B. Cho biết tổng quát hình dáng, màu sắc của sản phẩm, kiểu cách và sự phù hợp của chúng đối với người dùng,...
  • C. Được sử dụng trong thiết kế và sản xuất các sản phẩm cắt may
  • D. Tất cả ý trên đều đúng
  • A. Biểu diễn đường bao khuất không nhìn thấy, đường cắt, đường gấp một phần vải, thể hiện sự khác nhau về chi tiết của phần này với phần khác của sản phẩm.
  • B. Thể hiện đường giới hạn của phần sản phẩm được vẽ.
  • C. Biểu diễn đường trục, chỗ gấp đôi của mảnh vải sẽ được cắt đối xứng
  • D. Thể hiện đường bao của sản phẩm cắt may, đường may nhìn thấy
   
   
  • A. 600
  • B. 750
  • C. 900
  • D. 1200
  • A. Trái
  • B. Phải
  • C. Giữa
  • D. Tùy ý
  • A. Trong các tạp chí giới thiệu mẫu quần áo và sản phẩm may mặc
  • B. Trong thiết kế, sản xuất sản phẩm
  • C. Trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • D. Cả B và C đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1