RANDOM
VIDEO

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp - Ngữ văn 9

Qua bài học này các em nắm rõ hơn về phép phân tích và tổng hợp. Biết vận dụng làm các bài tập chỉ ra phân tích và tổng hợp trong các đoạn văn.

RANDOM
 

1. Tóm tắt nội dung

 • Phân tích là trình bày từng bộ phận, phương diện của một vấn đề nhằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng. Có thể sử dụng các biện pháp so sánh, đối chiếu, giả thiết và cả phép lập luận, giải thích, chứng minh.
 • Tổng hợp là rút ra cái chung từ những điều đã phân tích. Tổng hợp thường đặt ở cuối đoạn văn hay cuối văn bản.

2. Hướng dẫn luyện tập

Câu 1. Tác giả đã phân tích như thế nào để làm rõ luận điểm:" Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn"?

 • Tác giả đã làm sáng tỏ luận điểm “học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn” bằng cách phân tích:

  • Học vấn là việc của toàn nhân loại nói chung.

  • Học vấn của nhân loại đều được lưu truyền, tích lũy trong sách vở.

  • Sách vở chính là cuốn bách khoa toàn thư, là kho tàng tri thức khổng lồ.

  • Nếu xóa bỏ thành quả của nhân loại thì loài người sẽ trở về thời điểm khởi thủy , mới lạ với tất cả những hiện tượng của tự nhiên, xã hội.

  • Phân tích mối quan hệ giữa học vấn- nhân loại – sách vở.

  • Đưa ra các biện pháp đọc sách cho hiệu quả.

Câu 2. Tác giả đã phân tích những lí do phải chọn sách để đọc như thế nào?

 • Sách có nhiều nên người đọc dễ sa vào lối đọc hời hợt, không hiểu vấn đề
 • Khó khăn trong việc chọn sách, chọn những cuốn sách không phù hợp thì gây lãng phí thời gian, sức lực.
 • Không quan trọng đọc nhiều mà đọc phải có trọng tâm, đọc có suy ngẫm.
 • Không chỉ đọc những cuốn sách phổ thông mà cần đọc cả những quyển sách chuyên môn để nâng cao hiểu biết.

Câu 3. Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của việc đọc sách như thế nào?

 • Đọc sách chính là con đường ngắn nhất để tiếp cận tri thức.
 • Không đọc thì sẽ hạn hẹp về hiểu biết.
 • Đọc sách thiếu lựa chọn: lãng phí thời gian, không tiếp thu được những điều cần thiết với bản thân.
 • Đọc sách phù hợp: Bồi dưỡng được nhiều kiến thức bổ ích.

Câu 4. Phân tích có vai trò như thế nào trọng trong lập luận?

 • Chỉ ra được nội dung của vấn đề cần lập luận.
 • Tăng sức thuyết phục của lập luận đối với người đọc
 • Trình bày lập luận rõ ràng, khoa học, tăng tính thuyết phục, độ tin cậy cho bài viết.

Để hiểu rõ hơn nội dung của bài học các em tham khảo thêm 

bài giảng Phép lập luận phân tích và tổng hợp.

3. Hỏi đáp về bài Phép phân tích và tổng hợp

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 
 

 

YOMEDIA
1=>1