YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 106 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Bài tập Thảo luận trang 106 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Quá trình chuẩn bị của nhân dân ta cho cuộc kháng chiến chống Pháp được thể hiện qua những điểm chính sau:
  • Cuối năm 1946, công việc chuẩn bị cho kháng chiến ở Hà Nội được đẩy mạnh. Đợt tổng di chuyển bắt đầu nhằm đưa máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn.
  • Tiến hành “tiêu thổ kháng chiến”, vận động, tổ chức nhân dân tản cư, nhanh chóng chuyển đất nước sang thời chiến.
  • Sau khi việc di chuyển hoàn thành, Nhà nước bắt tay xây dựng lực lượng về mọi mặt để bước vào cuộc chiến đấu lâu dài:
  • Về chính trị: Chia nước ta thành 12 khu hành chính và quân sự.
  • Về quân sự:
   • Mọi người dân từ 18 đến 45 tuổi đều tham gia dân quân và từ dân quân được tuyển chọn vào du kích, rồi bộ đội địa phương hoặc bộ đội chủ lực.
   • Vũ khí vừa tự tạo, vừa lấy của địch để tự trang bị.
  • Về kinh tế:
   • Ban hành các chính sách duy trì và phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực, theo khẩu hiệu “Thực túc binh cường", “Ăn no đánh thắng”.
   • Nha Tiếp tế được thành lập, làm nhiệm vụ thu mua, dự trữ và phân phối thóc gạo, muối, vải bảo đảm nhu cầu về ăn mặc cho lực lượng vũ trang và nhân dân ở hậu phương.
  • Về giáo dục: phong trào Bình dân học vụ tiếp tục duy trì và phát triển.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 106 SGK Lịch sử 9 Bài 25 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON