YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 88 SBT Lịch sử 9

Bài tập 1.5 trang 88 SBT Lịch sử 9

Tháng 10 -1947, thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc nhằm mục đích

A. chiếm căn cứ Việt Bắc, tạo bàn đạp để tiến công xâm lược Trung Quốc

B. chiếm căn cứ địa Việt Bắc, tạo bàn đạp để đánh chiếm vùng Tây Bắc và Thượng Lào

C. chiếm căn cứ địa Việt Bắc, khai thác nguồ tài nguyên khoáng sản ở đây

D. phá vỡ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt –Trung, ngăn chặn liên lạc của ta với quốc tế

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Tháng 10 -1947, thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc nhằm mục đích phá vỡ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt –Trung, ngăn chặn liên lạc của ta với quốc tế

Đáp án D

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 88 SBT Lịch sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON