YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 1 trang 109 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Bài tập Thảo luận 1 trang 109 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu - đông 1947.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp tăng cường thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” nhằm chống lại cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện của ta.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 109 SGK Lịch sử 9 Bài 25 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON