YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 3 trang 104 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Bài tập Thảo luận 3 trang 104 SGK Lịch sử 9 Bài 25

Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Cuộc kháng chiến của nhân dân ta mang tính chính nghĩa vì:
    • Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.
    • Từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân.
  • Cuộc kháng chiến của ta mang tính nhân dân vì:
    • Toàn dân ta tham gia kháng chiến, chủ yếu là lực lượng vũ trang của ba thứ quân đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.
    • Cuộc kháng chiến chống Pháp không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự mà cả trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 3 trang 104 SGK Lịch sử 9 Bài 25 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON