YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 38 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 5 trang 38 SBT Lịch Sử 9

Tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đến các nước Tây Âu như thế nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đến các nước Tây Âu:

* Trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945): 

Nhiều nước Tây Âu bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề.

- Pháp: Bị thiệt hại to lớn về kinh tế. Năm 1944, sản xuất công nghiệp của Pháp giảm 38%, nông nghiệp giảm 60% so với trước chiến tranh.

- I-ta-li-a: Sản xuất công nghiệp giảm 30%, nông nghiệp chi đảm bảo 1/3 nhu cầu lương thực trong nước.

- Anh: Kinh tế Anh phát triển chậm sau chiến tranh, vị trí kinh tế cùa Anh ngày càng giảm sút; Tháng 6-1945, nước Anh nợ tới 2 tỉ bảng Anh.

* Sau chiến tranh thế giới thứ hai:

Để khôi phục nền kinh tế đất nước, 16 nước Tây Âu như Anh, Pháp, Tây Đức, l-ta-li-a... đã nhận viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác-san, kinh tế các nước Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 38 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON