Đinh Văn Thiện's Profile

Đinh Văn Thiện

Đinh Văn Thiện

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 42
Điểm 154
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (51)

Điểm thưởng gần đây (56)

  • Đinh Văn Thiện: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Đinh Văn Thiện: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Đinh Văn Thiện: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Đinh Văn Thiện: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Đinh Văn Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Văn Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Văn Thiện: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Văn Thiện: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Văn Thiện: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Đinh Văn Thiện: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng