YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Bài tập Thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Những sự kiện lịch sử nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỉ XIX?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ở Anh, nhiều cuộc bãi công lớn đã nổ ra, đặc biệt là cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn, buộc giới chủ phải tăng lương (năm 1899).
  • Ở Pháp, công nhân giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội (năm 1893).
  • Ở Mĩ, ngày 1 - 5 - 1886 có hơn 350.000 công nhân đình công biểu tình đòi ngày làm 8 giờ, đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.
  • Những tổ chức chính trị độc lập của giai cấp công nhân ở mỗi nước ra đời như:
    • Năm 1875, Đảng xã hội dân chủ Đức.
    • Năm 1879, Đảng công nhân Pháp.
    • Năm 1883, Nhóm Giải phóng lao động Nga.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 8 Bài 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON