YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 50 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 50 sách GK Sử lớp 8

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Nga 1905- 1907?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã giáng một đòn chí mạng vào nền thống trị của địa chủ và tư sản; làm suy yếu chế độ Nga hoàng và báo trước cuộc cách mạng XHCN sẽ xảy ra. Đó là cuộc tổng diễn tập cho Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON