ADMICRO

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 7 về Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX - Lịch sử 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 11
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15
  • A. 20 nước
  • B. 21 nước
  • C. 22 nước
  • D. 23 nước
  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
  • A. 1889-1914
  • B. 1889-1915
  • C. 1890-1914
  • D. 1890-1915
  • A. Cương lĩnh khẳng định nhiệm vụ chủ yếu của Đảng là tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • B. Đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản thành lập chuyên chính vô sản.
  • C. Trước mắt là đánh đổ chế độ Nga Hoàng thành lập nước Cộng hòa, thi hành nhữngcải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • D. A, B, C
  • A. Nông dân nổi dậy đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, thiêu hủy văn tự, lấy của nhá giàu chia cho nhà nghèo.
  • B. 14 vạn công nhân Pê téc bua và gia đình không mang vũ khí kéo đến cung điện mùa đông để đưa bản yêu sách đến nhà vua, Nga Hòang bắn vào đòan biểu tình
  • C. Cuộc chiến anh dũng ở Mat-xcơ-va, nhưng thất bại vì lực lượng chênh lệch
  • D. Tất cả đều sai
  • A. Đầu thế kỷ XX nước Nga khủng hoảng.
  • B. Đầu thế kỷ XX nước Nga phát triển
  • C. Đầu thế kỷ XIX nước Nga khủng hoảng.
  • D. Đầu thế kỷ XIX nước Nga phát triển
  • A. Thủy thủ chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa
  • B. Cuộc chiến anh dũng ở Mat-xcơ-va
  • C. Bãi công, đả đảo chuyên chế, đả đảo chiến tranh, ngày làm 8 giờ.
  • D. Nông dân nổi dậy đánh phá dinh cơ của địa chủ phong kiến
  • A. Vì Enghen mất (8/1895), khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa phát triển đã xa dần đấu tranh cách mạng.
  • B. Không tích cực chống chiến tranh đế quốc
  • C. Thỏa hiệp với tư sản
  • D. A, B, C
  • A. 9/4/1905
  • B. 9/2/1904
  • C. 8/1/1905
  • D. 9/1/1905
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF