YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 2 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Vì sao nói: Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:

- Khác với các Đảng trong Quốc tế thứ hai, Đảng Công Nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân. Mục tiêu của Đảng là tiến hành cách mạng XHCN, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản.

- Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác, chống lại khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội…

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON