YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Bài tập Thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 8 Bài 7

Hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai. Vì sao Quốc tế thứ hai tan rã?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Hoàn cảnh ra đời:
    • Sau khi Quốc tế thứ nhất giải tán, phong trào cách mạng ở các nước vẫn phát triển. Công nhân nhiều nước được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác, từ đó dẫn đến sự thành lập các đảng công nhân và các tổ chức quần chúng ở nhiều nước. Sự phát triển đó đòi hỏi yêu cầu một tổ chức quốc tế thống nhất lãnh đạo và chỉ đạo phong trào.
    • Trước tình hình đó, ngày 14-7-1889, Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức tại Pa-ri.
  • Nguyên nhân Quốc tế thứ hai tan rã:
    • Diễn ra tình trạng mâu thuẫn và đấu tranh giữa hai khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội.
    • Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các đảng trong Quốc tế thứ hai xa dần đường lối đấu tranh cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản dẫn đến việc tan rã của Quốc tế thứ hai.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 8 Bài 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON