YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.3 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.3 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc Cách Mạng 1905 - 1907 là

A. chống sự bóc lột thậm tệ của giai cấp tư sản.

B. đòi tự do dân chủ, đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

C. chống liên minh tư sản - phong kiến câu kết với nhau áp bức, bóc lột nhân dân.

D. chống chế độ Nga Hoàng, chống chiến tranh đế quốc. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc Cách Mạng 1905 - 1907 là chống chế độ Nga Hoàng, chống chiến tranh đế quốc. 

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 23 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON