YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 24 SBT Lịch Sử

Bài tập 4 trang 24 SBT Lịch Sử

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga:

- Cách mạng đã giáng một đòn mạnh vào nến trống trị của địa chủ và tư sản Pháp ở Nga, làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917.

- Có ảnh hưởng đến phòng trào công nhân ở một số nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 24 SBT Lịch Sử HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON