YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 23 SBT Lịch Sử 8

Tính chất Cách mạng Nga 1905 - 1907:

A. Là cuộc Cách mạng tư sản

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

D. Là cuộc cách mạng vô sản

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

Tính chất Cách mạng Nga 1905 - 1907 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 23 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON